Current Status
Not Enrolled
Price
Wewnętrzny

Seminarium z webinaru – Dwutlenek tytanu przyjaciel czy wróg ?

  • Gdzie występuje dwutlenek tytanu i czy jest on potrzebny w naszych pigmentach/ tuszach ?
  • Jak zachowuje się w skórze na osi czasu ?
  • Czy możemy go usunąć ze skóry ?
  • Jak wyglądają powikłania związane z dwutlenkiem tytanu
  • Jakie są przeciwskazania do zabiegu związane z dwutlenkiem tytanu

>