Current Status
Not Enrolled
Price
Wewnętrzny

Zagadnienia:

  • Jakie typy blizn możemy spotkać w miejscach pigmentacji?
  • Jakie jest ryzyko powikłań po pigmentacji blizny – co może pójść nie tak ?
  • Skąd biorą się różnice w saturacji pigmentu po wygojeniu w miejscu pigmentacji :
  • migracja, niska saturacja pigmentu.
  • Czy jakość pigmentu ma znaczenie w pracy z blizną ?
  • Jakimi wiązkami igieł pracować najlepiej .
  • Proces gojenia po zabiegu: blizna kontra zdrowa skóra – odstęp pomiędzy pigmentacjami , zalecenia pozabiegowe .
  • Co klient powinien wiedzieć przed zabiegiem – co powinniśmy uwzględnić w karcie klienta .

Szkolenie zawartość


>