0,00 zł
Cart

Brak produktów w koszyku.

O szkole

Z nami podniesiesz kwalifikacje i zdobędziesz nowe umiejętności z zakresu mikropigmentacji kosmetycznej oraz medyczno-estetycznej.

Celem #projektszkola jest oferowanie najwyższej jakości usług edukacyjnych w dziedzinie mikropigmentacji, poprzez wprowadzenie najnowszych zagadnień, które odgrywają kluczową rolę we wspłczesnej nauce i praktyce. Celem nauczania jest uzupełnienie niezbędnej wiedzy i poszerzenie wachlarza umiejętności z zakresu pigmentacji estetycznej i medycznej. Nasz program edukacyjny wpisuje się w światowy program „Long Life Learning” i stanowić może doskonały potencjał rozwoju.

Oferujemy modułowy program nauczania, który wykazuje ścisłe powiązanie z kierunkami takimi jak: kosmetologia, farmacja, zdrowie publiczne, kultura i sztuka, a także malarstwo i plastyka.

Wiedza i praktyczne umiejętności absolwenta powinny gwarantować możliwość podjęcia samodzielnego wykonywania zawodu w zakresie mikropigmentacji oraz zwiększyć jego szanse na rynku pracy. Ofertę kierujemy do absolwentów różnych kierunków medycznych, kosmetologicznych, artystycznych i innych, które chcą zyskać nowy nieprzeciętny zawód i umiejętności, a także do osób, które zajmują się już pigmentacją i pragną zgłębić światowe techniki pracy.

“NASZ PROGRAM STANOWI DOSKONAŁY POTENCJAŁ ROZWOJU”


“IDEALNA RECEPTA NA DOSKONAŁY START W ZAWODZIE LINERGISTY”

1. Specyfikacja kierunku

Mikropigmentacja to interdyscyplinarny dział nauki łączący w sobie zagadnienia zarówno artystyczne jak i medyczne. Połączenie tych dwóch dziedzin jest idealną receptą na doskonały start w zawodzie linergisty.


2. Wymagania wstępne

Do odbywania kursu może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez organ założycielski. Kursy kierowane są do absolwentów różnych kierunków studiów medycznych, paramedycznych, biologiczno-chemicznych, artystycznych, a także dla osób działających w branży kosmetycznej i pokrewnej (tatuażyści, fryzjerzy, kosmetyczki) oraz do osób, które chcą zyskać nowy zawód i umiejętnoćci.

“NASZ PROGRAM STANOWI DOSKONAŁY POTENCJAŁ ROZWOJU”


3. Warunki ukończenia kursu

 • obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest usprawiedliwiona 10% absencja), pozytywny wynik zaliczeń
 • zawodowe kształcenie kończy się złożeniem egzaminu

 • 4. Warunki przystąpienia do egzaminu

 • do egzaminu może być dopuszczona osoba, która zrealizowała i zaliczyła program zawodowego kształcenia, w terminie określonym przez kierownika jednostki szkolącej, i posiada indeks potwierdzający wszystkie zaliczenia
 • egzamin kończący zawodowe kształcenie podyplomowe składa się z dwóch części – egzaminu praktycznego i teoretycznego;
 • egzamin odbędzie się na ostatnim zjeździe
 • potwierdzeniem złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym jest wydane przez jednostkę szkolącą zaświadczenie, które stanowi podstawę do otrzymania świadectwa ukończenia kształcenia
 • “NASZ PROGRAM STANOWI DOSKONAŁY POTENCJAŁ ROZWOJU”


  “W PROGRAMIE PRZEWIDUJEMY ZAJĘCIA Z WIELU DZIAŁÓW PIGMENTACJI DLA OBIEKTYWNEGO POZNANIA TEMATU I UZYSKANIA NAJWYŻSZYCH KWALIFIKACJI W BRANŻY PMU”

  5. Program nauczania

  Program obejmuje specjalistyczne moduły nauczania (plastyczny, kosmetologiczny, specjalistyczny, medyczny i ogólny) zawierające szereg przedmiotów niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania zabiegów pigmentacji. Oprócz zajęć praktycznych i teoretycznych kursanci zobowiązani będą do wypełniania ćwiczeń online i domowych celem podniesienia umiejętności praktycznych. Dzięki wprowadzeniu modułów edukacyjnych nasi absolwenci zyskują nie tylko wszechstronną wiedzę ale także wysokie umiejętności i kompetencje społeczne.

  • Moduł specjalizacyjny
  • Mikropigmentacja kosmetyczna i medyczna, Techniki manualnew mikropigmentacji,
  • Mikropigmentacja korygująca, Usuwanie tatuaży i makijaży permanentnych
  • Moduł ogólny
   Marketing, Angielski w mikropigmentacji, Elementy prawa
  • Moduł Plastyczny (artystyczny)
   Znaczenie perspektywy w sztuce podstawy, Postrzeganie wizualne,
   Kolorymetria, Fotografika, Rysunek
  • Moduł kosmetologiczny
   Pigmentologia ,Elementy kosmetologii pielęgnacyjnej,
   Elementy wizażu, Makijaż kamuflujący
  • Moduł medyczny
   Elementy dermatologii, Dermatografia, Elementy Farmakologii, Histologia, Psychologia pracy z klientem/pacjentem, Pierwsza pomoc przedmedyczna

  6. Kadra dydaktyczna i zaporoszni goście

  Zajęcia prowadzone przez najlepszych specjalistów w branży mikropigmentacji, naukowców i artystów. Zajęcia obejmują : wykłady, ćwiczenia i seminaria,
  z czego największy nacisk i największą przestrzeń zajmują ćwiczenia specjalizacyjne. Naszą bazę dydaktyczną stanowią pedagodzy, doktorzy oraz profesorowie różnych specjalności m.in. kosmetologii, nauk medycznych, filologii i prawa, a naszymi gośćmi podczas trwania nauki będą m.in. :
  Jonathan Gerow, Erik Roberto, Kamila Kaca, Ksenija Generalova, Linda Paradis, Milk1422, Piotr Fliger, Tina Davies, Trang Nguyen, Vitaly Mikrukov, Żaneta Stanisławska.

  “ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ NAJLEPSZYCH SPECJALISTÓW, NAUKOWCÓW I ARTYSTÓW”


  Kontakt

  DANE FIRMOWE

  REGON: 0000726934

  NIP: 779 248 70 26  Kontakt

  0 of 350
  >